Reclameposters worden in toenemende mate vervangen door grote beeldschermen die doorlopend commerciële boodschappen de publieke ruimte in sturen.

De bewegende beelden trekken gewild en ongewild de aandacht. Veel mensen vinden het prima. Voor mij en vele anderen is het een irritante verstoring en vervuiling van de publieke ruimte.

Waarom alleen reclame op digitale displays in de publieke ruimte? Veel gaat over (inter)nationale producten, welke weinig waarde toevoegen aan de lokale economie. Digitale displays kunnen ook worden benut om mensen te inspireren en te attenderen op lokale aangelegenheden.

We leven in een kenniseconomie en participatiesamenleving. De kenniseconomie vraagt om creativiteit, out of the box-denken en innovatie. Kunst en cultuur inspireren anders denken. Waarom worden die beelden zo weinig de publieke ruimte ingestuurd?

De lokale economie en participatiesamenleving vragen om aandacht voor lokale aangelegenheden. In de online wereld zijn deze onvoldoende zichtbaar. Offline reminders in de publieke ruimte helpen om extra aandacht te geven aan lokale events, lokale kwesties en burgerparticipatie.

Kortom, er veel meer mogelijk met digitale displays in de publieke ruimte. De vraag is: Wat moet er wel en niet worden getoond? Moet alle winst naar grote (buitenlandse) reclamebedrijven? Kan een gemeente 50% van de ‘zendtijd’ gratis opeisen?

Wat is jouw voorkeur:
… % commerciële advertenties
… % kunst en cultuur
… % agenda lokale events
… % mededelingen lokale democratie en gemeente
… % anders, nl. ….
… % uitgeschakeld

Deel jouw keuze in de comments. Steun deze oproep door deze blog online te delen en/of door te sturen naar wethouders, (lokale) politieke partijen en raadsleden.

Foto: FaceMePLS. Bewerking: Erik Koopman