Het Universele Plateau of Possibility was oorspronkelijk een ontwerp voor de herbouw van Ground Zero, het ‘gat in het hart’ van New York waar de Twin Towers ooit stonden.

Het ontwerp is ‘ontstaan’, niet achter de tekentafel bedacht. Het idee stond plotseling op papier en werd gedurende de uitwerking alsmaar uitgebreider, betekenisvoller, diepgaander en spiritueler.

Het ontwerp is een directe reactie op de provocatieve en eenzijdige wijze waarop de Verenigde Staten reageerden op de terreuraanslagen van 11 september 2001.

Amerika’s eerste reactie op 9/11 is uiterst begrijpelijk, het vervolg is echter uiterst kortzichtig en weinig genuanceerd. Machtsvertoon, repressie en wraak zijn de basis van een beleid dat het probleem en conflict doet uitbreiden in plaats van het op te lossen.

Spirituele architectuur

Het Universele Plateau of Possibility is georiënteerd op preventie. Het ontwerp verteld en laat zien wat gedaan moet worden om problemen en conflicten op te lossen. Het Plateau toont de waarden, basis en patronen die bijdragen aan een eerlijke, veilige en beschaafde wereld.

Een ‘verheven’ Plateau

Het Universal Plateau ligt enkele traptreden boven het huidige straatnivo. Kunst & Wetenschap, Vermaak & Inspiratie, Geloof & Realiteit ontmoeten en omarmen elkaar op het Plateau .

De doelstelling van Het Plateau is om de mens(heid) te tonen hoe het best om te gaan met sociale, economische en culturele problemen en misverstanden. Door menselijke situaties en verlangens bespreekbaar te maken worden onenigheden en conflicten verkleind of opgelost.

Het uitgangspunt van Het Plateau is het stimuleren van Dialoog, Samenwerking en Openheid.

Universele Drie-eenheid: 1 + 1 = 3

Drie-eenheid is het grondbeginsel van elk aspect en perspectief van Het Plateau. Deze Universele Trias is in elk thema van Het Leven terug te vinden (Verleden-Heden-Toekomst, Lichaam-Geest-Ziel, Liefde-Waarheid-Vrede, Dialoog-Openheid-Samenwerking enz.).

Een Trias omvat drie elementen die te allen tijden met elkaar samenwerken, elkaar aanvullen en elkaar tot gevolg hebben oftewel 1 + 1 = 3.

De ‘hoogste’ waarden van Het Leven

Het Universele Plateau of Possibility staat volledig in het teken van de drie volledig glazen piramides die (450) meter hoog reiken. Hun kenmerkende namen Liefde, Waarheid & Vrede vertegenwoordigen de belangrijkste waarden van de mensheid’.

De drie Piramides hebben een duidelijk zichtbare gele constructie die hen een karakteristieke en stralende expressie geven.

De volledig glazen gevels weerspiegelen niets verhullende Openheid.

De basis van Het Leven

De Aarde is het middel-punt van Het Plateau, draaiend op het ‘waterbed’ van het Universum.

Rondom de Aarde bevindt zich een ‘onzichtbare’ glazen ring, de Universele Cirkel. Deze ring verbeeldt de Levenscyclus welke verbonden is met elk aspect en detail in de Natuur (planetaire rotatie, seizoenen en (menselijke) groei) en de Evolutie verandering, vooruitgang en (menselijke) ontwikkeling.

De Universele Cirkel is de basis van waaruit alles en iedereen beweegt over de ‘glazen bruggen’ van de Vrije Keuze naar Het Leven en het Universele Plateau van Mogelijkheid en Keuze.

Het Universele Levenspatroon

De drie Pleinen belichten de alles omvattende Universele Drie-eenheid van (menselijke) groei en ontwikkeling.

Het ‘Eeuwige Moment van Nu’ wordt op het Plein van Wensen uitvoerig belicht door het Menselijke Bestaan en al haar Wensen zichtbaar te maken. De diversiteit van Het Leven, de vele culturen en expressievormen wordt op vele wijzen uitgelicht.

Het Plein van Wensen toont aan dat mensen verschillend zijn, niet anders. Het Plein openbaart dat mensen overal ter wereld dezelfde Verlangens, Hoop en Wensen hebben.

Het Plein van Herinnering vertelt wat de gevolgen zijn wanneer verlangens, hoop en wensen (niet tegemoet komen aan interesses en belangen van andere mensen. Het Plein verteld de menselijke geschiedenis, de ervaringen, stappen en valkuilen.

Het Plein van Reflectie treedt op als Universele tussenpersoon, het onderzoekt bewustzijn en (gewenste) ervaringen. Het reflecteert meningen, intenties en wensen. Het weerspiegelt de mogelijke resultaten en consequenties voor het dagelijkse Leven. Het verhoogt bewustwording.

Rondleiding over Het Plateau

De weg naar het Universele Plateau van Mogelijkheid & Keuze wordt aangegeven en gemarkeerd door de drie Piramides Liefde, Waarheid en Vrede. Als vuurtorens rijzen ze boven alles uit en wijzen de weg naar hogere bewustwording en evolutie.

Het Plateau kan echter slechts worden bereikt door het beklimmen van drie imposante traptreden die het ‘geloof in eigen kunnen’ verbeelden: Wens – Doorzettingsvermogen – Verandering.

De drie pleinen met elk een geheel eigen gezicht en invulling geven de bezoeker inzicht in de evolutie van de moderne mens. De sociale en culturele hoogtepunten en dieptepunten uit de geschiedenis worden beschreven en getoond, het dagelijkse leven in de wereld wordt (interactief) zichtbaar gemaakt en de mogelijkheden en keuzes van het (eigen) leven worden gespiegeld en verbonden met verleden, heden en toekomst.

Het Plateau kent drie ‘valkuilen’ die de menselijke vooruitgang & bewustwording ernstig vertragen en het gevolg zijn van angst, dogma’s en zelfbedrog.

De valkuilen Onwaarheid & Onvrede liggen verborgen in de schaduw van hun Piramide, ze tonen o.a. beelden van de gevolgen van de negatieve kanten en acties van de mens.

De derde valkuil is de schijnbare Onzekerheid van het Universum die wordt weerspiegelt in het alom aanwezige (ondiepe) water. Veel ‘schade’ veroorzaakt deze valkuil niet, tenzij men er in verdrinkt.

Het waterbassin verbeeld het Universum. Het water symboliseert de overal aanwezige Levensstroom die voortvloeit in Hoop, Onzekerheid en Verbeelding. En die telkens weer moet worden bevestigd of overwonnen. In het midden van het bassin draait de Aarde op het ‘waterbed’ van het Universum. Rondom de Aarde ‘zweeft’ een onzichtbare glazen kringloop, de Universele Cirkel.

De mens ziet zowel zichzelf als de Aarde als het middelpunt van het Universum, rondom wie alles draait, zowel individueel dan wel als groep, land, cultuur of ras. Desondanks zijn we een Deel van de Universele Cirkel, de oneindige, onzichtbare, ondefinieerbare doch altijd aanwezige Kringloop met vele beschrijvingsvormen, interpretaties en namen zoals: De Bron, Opperwezen, God, Allah, Jaweh, …….

De ‘glazen’ Universele Cirkel, is een Eeuwige Kringloop. ‘Hier Is waar Het Leven start!’.
Hier Is waar we naar toegaan als we bidden, mediteren of ‘overgaan’ (sterven).

De Eeuwige Kringloop heeft geen begin of eind maar vele zijwegen, glazen bruggen, die leiden naar het Universele Plateau van Mogelijkheid & Keuze en stelt elk Wezen in staat om te ervaren wie Hij, Zij of Het is. Net als in het ‘werkelijke’ leven moeten we glazen bruggen zonder leuning over om de ontelbare Mogelijkheden en Keuzes van het Leven te ervaren en te ontdekken, zowel de hoogtepunten als de dieptepunten, zowel de Kansen als de Verrassingen.

De mens heeft Vrije Keuze wanneer ze Het Leven ervaart maar deze vrijheid maakt haar tevens verantwoordelijk voor zowel zichzelf als voor haar acties. Deze altijd aanwezige verantwoordelijkheid wordt ‘verbeeld’ door de drie pleinen. Elk plein biedt een Inzicht: het Plein van nU en wAarde – Vrije Keuze; het Plein van Herinnering – Oorzaak en Gevolg; het Plein van Reflectie – Bewustwording.

De drie-eenheid van Pleinen (Ervaring) leert hoe we het beste uit ‘Het Leven’ kunnen verkrijgen en daardoor kunnen evolueren naar een hoger nivo van bewustzijn, omgang en samenleving.

Impressie

Plein van Herinnering: Dit witte marmeren plein gelegen tussen de Piramide van de Waarheid en de Piramide van de Vrede bevat diverse zwarte kunstwerken met teksten en afbeeldingen van slachtoffers van oorlogen, terreur, onderdrukking, hongersnoden en verwaarlozing waarbij geschiedenis en achtergronden worden weergegeven. De ‘zwarte bladzijden’ uit 2000 jaar geschiedenis van de mensheid worden beschreven in de zwarte grafstenenvloeren van de valkuilen. De ‘witte’ bladzijden zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden beschreven op witte plakkaten.

Het Plein van Reflectie: Bespiegeling en (nieuwe) Keuze zijn de onderwerpen op dit zwart-wit betegelde plein tussen ‘Liefde’ en ‘Vrede’. Diverse spiegelende kunstwerken confronteren de bezoeker met persoonlijke en collectieve vraagstukken waardoor bewustwording van en inzicht in gebeurtenissen, keuzes, uitkomsten en wensen kunnen worden geopenbaard. De ‘donkere’ eigenschappen van de mensheid wordt uitgebeeld in drie zwarte traptreden (ontkenning, afgunst en egoïsme) die naar de ‘afgrond van onvrede’ leiden.

Plein van Wensen: Dit kleurrijk in Gaudi-stijl betegelde plein staat geheel in het teken van de huidige wereld om ons heen. Via uiteenlopende kunstwerken worden zowel de Eenheid’ als ‘de Diversiteit’ van de mensheid zichtbaar gemaakt en worden ‘Wensen van Mensen’ via diverse vormen van projectie en interactie beschreven, vertoond en gevraagd.

Het water: Het water symboliseert ‘Onze Hoop’, ‘Ons Geloof’ en/of ‘Onze Verbeelding’ dat telkens weer moet worden overwonnen of bevestigd.

Het waterbassin: Het grote bassin is evenals de grachten rondom de piramides ‘ondiep’, dit symboliseert de vele onnodige zorgen die (vooraf) worden gemaakt maar waarin men zichzelf soms toch verdrinkt.

De Universele Cirkel: In het Waterbassin onder de glazen Cirkel draaien drie kringlopen door elkaar heen: de dag-nacht of Yin-Yang kringloop, de Vier Seizoenen of Vier Windrichtingen kringloop en een Astrologische’ of Universele kringloop. De veelzijdige betekenissen van de drie Universele kringlopen worden gekoppeld aan ‘Oude’, moderne- en spirituele wijsheid en kennis. Een zilveren-, gouden- en glazen bal (verleden-heden-toekomst) bewegen willekeurig over de drie kringlopen en illustreren de drie-eenheid van tijd.]]>