Openheid versterkt de samenleving en kenniseconomie. Meer openheid leidt tot meer transparantie, participatie en samenwerking. De belangrijkste fundamenten voor duurzame vooruitgang.

De grootste aanjager van innovatie en vooruitgang is openheid, de drijvende kracht achter de razendsnelle ontwikkeling en groei van internet.

Openheid is sociale innovatie. Meer openheid leidt tot meer participatie, meer interactie, meer netwerking, meer kennis delen, meer kruisbestuiving, meer innovatie, meer duurzame ontwikkeling en meer vertrouwen. Daarom is openheid de basis van mijn werk.

Open organisatie

Community’s zijn de belangrijkste organisatievorm in de nabije toekomst. Hoe maak je als overheid of bedrijf deze stap? Mijn visie: door structureel steeds meer processen en nieuwe projecten op een open wijze uit te voeren.

Open processen en open projecten zijn vanaf dag 1 openbaar en toegankelijk voor iedereen. Op deze website vindt u hiervoor tools en concepten.

Betere democratie

Democratie is in principe een open systeem. In theorie kan iedereen deelnemen en bijdragen. De praktijk kent echter vele afgeschermde, niet-transparante processen zodat slechts weinigen deelnemen en bijdragen. Het gevolg: een grote kloof tussen politiek, overheid en samenleving.

Vernieuwing van de democratie vraagt om meer openheid als basis voor betere participatie, interactie en transparante processen. Burgerparticipatie is een goede stap voorwaarts. De volgende stap is open overheid.

Op deze website vindt u duidelijke kwaliteitseisen voor betere democratie en open overheid.

Aandrijven kenniseconomie

Iedereen wil meedoen in de kenniseconomie. Mensen, bedrijven, gemeenten enz. Nederland wil vooroplopen in de internationale kenniseconomie.

Vooroplopen in de kenniseconomie vraagt om veel participatie, interactie en netwerking waardoor veel nieuwe kruisbestuivingen en innovaties ontstaan. Overheden, als spil in vele processen, projecten en netwerken, kunnen hun bijdrage aan de kenniseconomie enorm vergroten door de stap naar open overheid te maken.

Vooroplopen in de kenniseconomie vraagt tevens om nieuwe wegen in te slaan. Op deze website vindt u hiervoor concepten en projectvoorstellen>.

Social innovation design

Ik doe niets liever dan tools en concepten ontwerpen waarbij openheid centraal staat. Openheid laat uw organisatie sneller leren, sneller ontwikkelen en sneller innoveren.

Kan ik iets voor uw organisatie betekenen? Ik ben bereikbaar via 06 21 464 884 en erik @ erikkoopman . nl

Over Erik