Openheid werkt: deze overtuiging zit vol passie in elke vezel van mijn lichaam, in elke idee als er politieke, organisatorische of economische misstanden zijn. En in elke intentie als er over vernieuwing, democratie, kenniseconomie en innovatie wordt gesproken.

Voor mij is meer openheid de basis voor:

  • een betere wereld
  • een krachtige kenniseconomie in Nederland

Ik ben conceptontwerper. verregaande openheid is een centraal thema in mijn werk.

Als conceptontwerper ga ik uit van verregaande openheid (wel moet privacy netjes worden geregeld). Mijn motto is: als we nieuwe projecten van (semi-)overheden op een meer open manier gaan uitvoeren ontstaat er een enorme potentieel voor netwerking, kruisbestuiving en innovatie. Nederland als kennisland zal daar grote voordelen van genieten.

 

Erik woont, samen met partner en onze twee kinderen, in Nijmegen.