Toepassingen

De vier toepassingen van de open projectmap:
Open waterval projectmap
Open agile projectmap
Open procesmap
Open projecten protocol

Open waterval projectmap

overzicht van projectstappen in alle projectfasen voor het compact weergeven van projectoverzicht voor bestuurders, wethouders, gemeenteraad, eindgebruikers, burgers en andere belanghebbendenConventionele projectuitvoering werkt met opeenvolgende projectstappen (watervalmethode). Beslis- en werkdocumenten hebben per vakgebied, organisatie en projectmanagementmethode andere benamingen waardoor elk project anders lijkt. Goed projectoverzicht houden is niet eenvoudig. Daarnaast zijn beslis- en werkdocumenten vaak lastig terug te vinden.

Het doel van de open waterval projectmap is om een duidelijke en overzichtelijke structuur in projecten aan te brengen, met name voor bestuurders, kenniswerkers en eindgebruikers. Zodat projecten makkelijker, sneller en beter zijn te volgen en overzien.
Lees meer.

Open agile projectmap

overzicht van projectstappen in alle projectfasen voor het compact weergeven van projectoverzicht voor bestuurders, wethouders, gemeenteraad, eindgebruikers, burgers en andere belanghebbendenIteratie-gerichte projectuitvoering gaat uit van het zo snel mogelijk testen van prototypes bij eindgebruikers. Op basis hiervan worden producten en diensten (door)ontwikkeld.

De open agile projectmap heeft dezelfde doelen en projectstappen als de open waterval projectmap. Het verschil zit in het (niet-)definitieve karakter van beslis- en werkdocumenten en een andere volgorde van uitvoering van de projectstappen.
Lees meer.

Open procesmap

Kwaliteitsrichtlijn voor co-creatie, open innovatie, burgerparticipatie en multistakeholderparticipatieVolwaardige participatie, co-creatie en open innovatie, met name in de publieke sector, vragen om overzichtelijke processen en projectstappen. Input geven en mening geven over conceptversies en eindversies is belangrijk. De praktijk schiet echter nog vaak te kort bij burger- en multistakeholderparticipatie.

Het doel van de open procesmap is om een duidelijke kwaliteitsrichtlijn voor projectuitvoering te bieden, welke eenvoudig is toe te voegen aan projectopdrachten en kwaliteitshandboeken.
Lees meer.

Open projecten protocol

Open overheid en organisatie 3.0 zijn transities die van organisaties vragen om processen en nieuwe projecten op een verregaande open wijze uit te voeren.

Het doel van het open projecten protocol is om een duidelijke kwaliteitsrichtlijn voor projectuitvoering te bieden, welke door bestuurders eenvoudig is toe te voegen aan projectopdrachten voor nieuwe projecten.

1 verregaand open project is innovatie,
5 open projecten is een leerproces,
10 open projecten is een gedegen aanzet tot cultuurverandering en organisatorische vernieuwing.
Lees meer.