Overzicht van projectstappen en namen voor projectdocumenten

Elke organisatie en elk vakgebied hanteert uiteenlopende namen en vaktermen voor projectdocumenten en werkomschrijvingen. Deze wirwar aan namen leidt tot minder overzicht en onduidelijkheid voor niet-ingewijden (veelal eindgebruikers).

De open projectmap gaat uit van het doel van een projectstap, bijv. Analyse detaillering. Hieraan worden de de namen voor projectdocumenten gekoppeld.

Onderstaand vind u een overzicht van projectstappen met bijbehorende projectnamen en werkomschrijvingen. Graag uw feedback voor aanvulling en verbetering van de lijst.

Initiatie
(Initiatiefnemer(s), kartrekker(s), overlegteam, stuurgroep)

 • Agendering hoofdlijnen: Vraagstuk, voorstel, idee, plan, oproep, notitie, notulen
 • Agendering detaillering: Argumenten, draagvlak, verslag, petitie, notulen
 • Projectdoelen hoofdlijnen: Instemming, projectnaam, projectmandaat, programma, notulen
 • Projectmanagement voorbereiding: Projectaanpak, project brief

Definitie
(Projectteam definitie, eindgebruikers)

 • Analyse hoofdlijnen: Belanghebbendenanalyse, startnota, nota, advies, rapport, voorstel, visie
 • Analyse detaillering: Situatieanalyse, businesscase, haalbaarheidsonderzoek, kosten-batenanalyse, studie, rapport, advies, dna
 • Projectdoelen definitief: Doelen & Kaders, nota van uitgangspunten
 • Projectmanagement hoofdlijnen: Plan van aanpak, mijlpalen, marsroute, startdocument, projectinitiatiedocument, offerte

Ontwerp
(Projectteam ontwerp, eindgebruikers)

 • Projectmanagement detaillering: Planning, draaiboek, backlog, work-/product breakdown structure, gantt-grafiek
 • Ontwerpeisen hoofdlijnen: Wensen, waarden, eindbeelden, deliverables, denkrichtingenrapportage
 • Ontwerpeisen detaillering: Programma van eisen, nota van randvoorwaarden, testen
 • Ontwerp hoofdlijnen: Schetsplan, voorkeursontwerp, functioneel ontwerp, mock ups, offerte

Ontwikkeling
(Projectteam ontwikkeling, eindgebruikers)

 • Ontwerp detaillering 30%: Voorontwerp, alfa-versie, prototype, fail fast, minimal viable product
 • Ontwerp detaillering 70%: Definitief ontwerp, beta-versie (20% features, 80% value)
 • Ontwerp detaillering > 85%: Bestek & voorwaarden, release candidate, eindontwerp
 • Ontwerp overdracht: Aanbesteding, release to market, offerte

Implementatie
(Projectteam uitvoering)

 • Ontwerp detaillering >95%: Inmeten, werkdocumenten
 • Realisatie hoofdlijnen: Opbouwen, tussencontrole
 • Realisatie detaillering: Afbouwen, eindcontrole
 • Realisatie overdracht: Oplevering, overdracht ‘sleutels’

Gebruiken & Beheren
(Projectteam beheer, eindgebruikers)

 • Gebruik hoofdlijnen: Inrichten, handleiding
 • Gebruik detaillering: Fijn afstellen, beheerplan, beheer- en onderhoudsplan, veel gestelde vragen (helpdesk)
 • Nazorg: Projectevaluatie, updates, onderhoud
 • Einde project: Projectafsluiting, archivering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *