Open procesmap

Kwaliteitsrichtlijn voor co-creatie, open innovatie, burgerparticipatie en multistakeholderparticipatie

Betere participatie

Open innovatie en organisatie 3.0 evenals democratie en open overheid vragen om processen die interactief, transparant en duurzaam zijn. Alle belanghebbenden en geïnteresseerden moeten kunnen meedoen, kennis delen en weten wat speelt. De open procesmap biedt hiervoor een constructieve opbouw en opslagmethodiek.

   “Burgerparticipatie verloopt niet altijd correct omdat de kwaliteitseisen onvoldoende zijn”

Veel bedrijven en overheden passen multistakeholder- en burgerparticipatie toe op een deel van hun projecten. In de praktijk verloopt de participatie niet altijd correct, omdat de kwaliteitseisen voor projectuitvoering onvoldoende zijn. Openheid en transparantie zijn in veel organisaties onvoldoende gewaarborgd.

Transitie

De transitie naar organisatie 3.0 en open overheid is sterk afhankelijk van de kwaliteit van participatieprocessen. Het is aan bestuurders, gemeenteraden en andere democratisch gekozen (volks)vertegenwoordigingen om betere en hogere kwaliteitseisen voor projectuitvoering te initiëren en waarborgen.

   “Het is aan bestuurders, gemeenteraden e.a. om de kwaliteit van participatieprocessen te verbeteren”

Organisaties kunnen de open procesmap toevoegen aan hun nota’s en kwaliteitshandboeken voor participatie en inspraak. Zodat participatieprocessen constructief en overzichtelijk worden uitgevoerd en opgeslagen.

De stappen in de open procesmap zijn:

 • Bestuur of (gemeente)raad geeft opdracht en verwijst naar de open participatiemap als kwaliteitseis voor uitvoering
 • Projectteam bereidt participatieproces en daarbij behorende vragen voor, en meldt dat via diverse online en offline media
 • Projectteam informeert alle belanghebbenden over het participatieproces via diverse online en offline media
 • Projectteam stelt vragen aan belanghebbenden via diverse online en offline media en rangschikt de input online
 • Projectteam verwerkt de input in een conceptdocument, belanghebbenden kunnen tevens teksten aanleveren
 • Het conceptdocument wordt gepresenteerd via diverse online en offline media en aan alle belanghebbenden voorgelegd en toegezonden voor feedback
 • De feedback wordt verwerkt in een definitief document
 • Het definitieve document wordt gepresenteerd via diverse online en offline media en aan alle belanghebbenden voorgelegd en toegezonden voor instemming
 • De instemming wordt toegevoegd aan de documenten voor besluitvorming
 • Het bestuur of (gemeente)raad is scheidsrechter en neemt een besluit
 • Zie 1.

Prijs

De open procesmap is op aanvraag gratis beschikbaar voor onderwijs- en zorginstellingen, non-profit organisaties en bedrijven < 10 personen. Voor bedrijven en overheden is de open procesmap hier te bestellen voor eenmalig € 250, exclusief BTW.