Elk project past in de open projectmap

De open projectmap maakt kenniswerken effectiever en verbetert multistakeholderparticipatie door:

  1. de opbouw van projecten te verduidelijken en standaardiseren (één taal)
  2. helpen projectdocumenten terug te vinden (wat in de praktijk nogal eens tijdrovend is)

Hieronder staan voorbeelden om projecten inzichtlijk te maken van agendering tot einde project.