icon map open project map

Overzichtskaart

Eenvoudig overzicht houden over projecten ongeacht vakgebied, projectmanagementmethode en lange doorlooptijden.

icon folder open project map

Direct vinden

Snel beslis- en werkdocumenten (terug)vinden en inzien leidt tot effectiever werken, beter samenwerken en efficienter bestuur.

icon toepassingen open project map

Duidelijkheid

Focus op doelen voor projectstappen in plaats van communiceren via sterk uiteenlopende namen voor projectdocumenten.

 

Elk project past in de open projectmap

Voorbeeld

Betere projectcommunicatie

“U bent hier.” Deze tekst op een plattegrond helpt u te oriënteren waar u bent. Handig om snel de weg te vinden. Of om te weten waar u naar toe kunt. De open projectmap doet hetzelfde in ‘projectenland’. In vakgebieden die u niet of onvoldoende kent. En met projecten die u onvoldoende kunt overzien.

De open projectmap is:
Concreet: focus op bewezen projectfasen en doelen van projectstappen
Compact: minimaal 2x2cm, maximaal 1 A4-tje (zie hieronder)
Één format: gestandaardiseerde opbouw voor alle projecten
Breed toepasbaar: geschikt voor kleine en grote projecten en alle vormen van projectmanagement
Multi-platform: eenvoudig op te nemen in websites en projectdocumenten


Transitie naar organisatie 3.0 en open overheid

Wie de stap naar open overheid en organisatie 3.0 wil zetten moet investeren in transparantie zodat participatie en samenwerking worden versterkt en producten en diensten beter aansluiten bij de praktijk van werkvloer en burgerOpen innovatie, co-creatie, burgerparticipatie en andere vormen van multistakeholderparticipatie vragen om een open, overzichtelijke en bij voorkeur eenduidige werkwijze. De open projectmap levert hiervoor de format en kwaliteitsrichtlijn.

De open projectmap toepassen draagt sterk bij aan de transitie naar organisatie 3.0 en open overheid. Door steeds meer nieuwe projecten uit te voeren met de open projectmap, en aanvullend open procesmap en open projecten protocol, worden bestaande denkbeelden, gewoonten en cultuur doorbroken.


Waterval- versus agile-projectuitvoering

Waterval vs agile indeling open projectmapConventionele projectuitvoering gaat uit van opeenvolgende projectstappen (waterval). Iteratieve en aanpassende projectuitvoering (agile) kent dezelfde projectstappen in een andere, flexibele volgende. De open projectmap kan beide vormen van projectuitvoering inzichtlijk maken.

De open projectmap gaat uit van het doel van bewezen, veel in de praktijk voorkomende projectstappen. Hieraan worden activiteiten de belangrijkste beslis- en werkdocumenten gekoppeld. Namen voor beslis- en werkdocumenten kunnen per vakgebied en projectmanagementmethode sterk uiteenlopen.

De open projectmap stelt geen enkele eis aan de volgorde en wijze van uitvoering van projectstappen. Het doel van de open projectmap is bestuurders, kenniswerkers en eindgebruikers projectoverzicht en snel toegang tot de belangrijkste beslis- en werkdocumenten geven.


Projectoverzicht in een oogopslag

Kleine afbeelding van de open projectmap waardoor projectoverzicht in een oogopslag wordt verkregenDe quickmap is een kleine afbeelding van, en link naar, de open projectmap. Met één oogopslag is te zien waar het project staat, welke projectstappen zijn goedgekeurd en welke opvolgende projectdocumenten open staan voor input.

De quickmap past op elke projectwebsite en in elke bovenhoek van een projectdocument. Eenvoudiger kan het lezers niet worden gemaakt om snel door te klikken naar alle projectdocumenten.


Maatwerktemplates

Voorbeeld maatwerktemplate open projectmapBestel de open projectmap maatwerktemplates. Maak elk project beter overzichtelijk voor bestuurders, kenniswerkers, eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Maatwerktemplates worden toegevoegd aan de projectwebsite en alle beslis- en werkdocumenten. Lezers van de projectwebsite en projectdocumenten krijgen hierdoor een beter beeld wat speelt, wat reeds is gedaan en wat volgt.

De maatwerktemplates zijn beschikbaar voor Microsoft Office en Open Document Standaard.


Gratis voor onderwijs- en zorginstellingen

De open projectmap is op aanvraag gratis beschikbaar voor onderwijs- en zorginstellingen, non profit organisaties en bedrijven < 10 personen.