Betere democratie, burgerparticipatie, open overheid en andere vormen van multistakeholderparticipatie vragen om processen die gedegen, interactief en transparant zijn. Alle belanghebbenden en geïnteresseerden moeten kunnen meedoen, kennis delen en weten wat speelt. De Open Proces Map biedt hiervoor een constructieve opbouw en opslagmethode.

Burgerparticipatie verloopt niet altijd correct omdat de kwaliteitseisen onvoldoende zijn

Veel gemeenten passen burgerparticipatie toe op een deel van hun projecten. In de praktijk verloopt dit niet altijd correct, omdat de kwaliteitseisen voor projectuitvoering onvoldoende zijn. Bij bedrijven geldt hetzelfde voor co-creatie, multistakeholderparticipatie en open innovatie.

De stap naar bijv. open overheid is sterk afhankelijk van de kwaliteit van participatieprocessen. Het is met name aan bestuurders, gemeenteraden en andere (volks)vertegenwoordigingen om betere en hogere kwaliteitseisen voor projectuitvoering te initiëren en waarborgen.

Het is aan bestuurders, gemeenteraden e.a. om de kwaliteit van participatieprocessen te verbeteren

Organisaties kunnen de open procesmap toevoegen aan hun nota’s en kwaliteitshandboeken voor participatie en inspraak. Ook het verwijzen naar de Open Proces Map in de opdracht voor participatieprocessen is een optie om te zorgen dat participatieprocessen constructief en overzichtelijk worden uitgevoerd en opgeslagen.

De stappen in de Open Proces Map zijn:

 1. Bestuur of (gemeente)raad geeft opdracht en verwijst naar de open procesmap als kwaliteitseis voor uitvoering
 2. Projectteam bereidt participatieproces en daarbij behorende vragen voor, en meldt dat via diverse online en offline media
 3. Projectteam informeert alle belanghebbenden over het participatieproces via diverse online en offline media
 4. Projectteam stelt vragen aan belanghebbenden via diverse online en offline media en rangschikt de input online
 5. Projectteam verwerkt de input in een conceptdocument, belanghebbenden kunnen tevens teksten aanleveren
 6. Het conceptdocument wordt gepresenteerd via diverse online en offline media en aan alle belanghebbenden voorgelegd en toegezonden voor feedback
 7. De feedback wordt verwerkt in een definitief document
  Het definitieve document wordt gepresenteerd via diverse online en offline media en aan alle belanghebbenden voorgelegd en toegezonden voor instemming
 8. De instemming wordt toegevoegd aan de documenten voor besluitvorming
  Het bestuur of (gemeente)raad is scheidsrechter en neemt een besluit
 9. Zie 1.

Voor meer informatie: zie openprojectmap.org