De best gewaardeerde en meest succesvolle maatschappelijke en economische systemen wereldwijd, zoals democratie, vrijemarkteconomie en internet, zijn open systemen.

De kracht, potentie en kansen van open systemen is duidelijk zichtbaar in de razendsnelle opkomst en groei van open systemen zoals internet, sociale media en Wikipedia.

Openheid is de motor en het fundament van vooruitgang!

Definitie: open / openheid:

  1. ontvankelijk
  2. mogelijkheid tot toegang
  3. mogelijkheid tot deelname en bijdrage
  4. mogelijkheid tot vrije keuze
  5. transparant

Openheid is steeds vaker een eis in de samenleving en markt. Gebruik van sociale media, meer inspraak, beter innoveren en meer maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hierbij leidende factoren.

Meer openheid is echter een grote stap voor veel organisaties. Leer door te doen:
1 open project is innovatie
5 open projecten is een leertraject
10 open projecten is een grote stap naar open overheid en organisatie 3.0