Een politiek onderwerp en debat doorgronden vraagt om het volgen van het nieuws en het lezen van redactionele artikelen en ingezonden opiniestukken. De overdaad aan meningen maakt echter dat de correcte feiten en achterliggende belangen, wensen en waarden vaak onvoldoende zichtbaar zijn.

De burger meer en beter betrekken bij de democratie begint met een gedegen informatievoorziening

Een pagina in de (online) krant waarbij per discussie en debat overzichtelijk de basisinformatie en de diverse meningen, perspectieven, belangen, wensen en waarden worden weergegeven kan constructief bijdragen aan meer duidelijkheid en nuance. Hierdoor kan de begrijpelijkheid – en kwaliteit – van publieke discussies en politieke debatten worden versterkt.

Een democratiepagina bevat de volgende items:

  • De hoofdlijnen van discussie en debat
  • Een overzicht met belangrijke feiten en cijfers
  • Een overzicht van de diverse belangen, wensen en waarden

Redacties zijn volledig vrij m.b.t. de inhoud en opmaak.

Steun aan dagbladen

Kwaliteitsjournalistiek is van groot belang voor volwaardige democratie. Een ‘360 graden’-uitwerking van feiten, perspectieven en standpunten bij politieke thema’s levert hieraan een extra bijdrage.

Bij voorkeur stelt de staat of een publiek fonds een financiële vergoeding beschikbaar ter ondersteuning van kranten en kwalitatief goede informatie voor burgers.

Foto: Michael Schwarzenberger