Nederland wil vooroplopen in de internationale kenniseconomie. Het bedrijfsleven maar ook de overheid, als spil in vele netwerken, speelt hierbij een belangrijke rol. Echter, een overheid met bureaucratische, 20e eeuwse organisatiemodellen is een ernstige belemmering voor de drijvende krachten achter kenniseconomie zoals interactie, netwerking en snel kennis delen.

De kenniseconomie in Nederland heeft een overheid nodig die functioneert als een community.

Interactie, netwerking en snel kennis delen vragen om participatie, open netwerken en transparante samenwerking, oftewel community’s. De stap naar werken in community’s is te maken door steeds meer processen en nieuwe projecten op een open en interactieve wijze uit te voeren.

Hoe? Door initiatief van bestuurders, gemeenteraden en andere volksvertegenwoordigers voor de volgende drie stappen:

  1. Maak jaarlijks een overzicht van alle processen, (te verwachten) projecten en ambities m.b.t. open overheid in uw overheidsorganisatie. Voorbeeld.
  2. Eerst leren, dan springen. Verdubbel (2-4-8-16-enz.) jaarlijks het aantal processen, begrotingen en nieuwe projecten dat op volledig interactieve en transparante wijze worden uitgevoerd. Voorbeeld.
  3. Vervang afdelingshoofden bij achterblijvende resultaten (voorkom bescherming van interne ‘koninkrijkjes’ en andere stagnaties).

De overheid heeft de stap naar burgerparticipatie al gezet. De volgende stap is open processen, open begrotingen en open projecten. Het is aan bestuurders, gemeenteraden en andere volksvertegenwoordigers om hiervoor duidelijke opdrachten voor projectuitvoering te geven.

Een nieuwe overheid als community wordt gebouwd, evenals Wikipedia, door telkens een nieuwe openbare pagina toe te voegen. Zodat de oude overheid uiteindelijk, evenals de oude Winkler Prins, overbodig wordt.

Deel deze blog met wethouders, gemeenteraadsleden en andere volksvertegenwoordigers. Zij dienen het initiatief te nemen en duidelijke opdrachten voor projectuitvoering geven.