Category: Open overheid

De open projectmap biedt een volledig overzicht van alle projectfasen en projectstappen van agendering tot einde project. Een eenvoudige en handige tool voor met name bestuurders, kenniswerkers, eindgebruikers, klanten en burgers

Open projectmap

Tool: Projectoverzicht voor iedereen, ongeacht vakgebied.

Overzicht van stappen voor gedegen co-creatie, open innovatie, burgerparticipatie en multistakeholderparticipatie

Open procesmap

Tool: 8 stappen voor gedegen participatie en inspraak.

Organisatie 3.0 en open overheid. Start de transitie door nieuwe projecten op een nieuwe wijze uit te voeren. Het open projecten protocol is een korte aanvulling op bestaand projectmanagement dat uitlegt hoe vernieuwing te realiseren zonder grote ingrepen, reorganisatie of dure ict.

Open projecten protocol

Tool: Direct een open project starten. Verwijs in de opdracht naar deze korte kwaliteitsrichtlijn.

Openheid leidt tot: meer netwerking, meer kruisbestuiving, meer innovatie en vooroplopen in de kenniseconomie

De nieuwe overheid is een community

Blog: Open overheid is geen vrijblijvendheid maar essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Open NS

Concept: Staatsbedrijven zoals de NS, zelfstandige bestuursorganisaties en andere semi-overheden hebben als open organisatie meer waarde voor de kenniseconomie.

Open IT-desk

Case: Verbeteren van informatie-beveiliging aan de gebruikerszijde