Categorie: Betere democratie

Trade Label

Concept: Maak niet-duurzame bedrijven en producten zichtbaar

Open Project Map

Tool: Projectoverzicht voor iedereen, ongeacht vakgebied.

Open Proces Map

Tool: 8 stappen voor gedegen participatie en inspraak.

Open Projecten Protocol

Tool: Direct een open project starten. Verwijs in de opdracht naar deze korte kwaliteitsrichtlijn.

De nieuwe overheid is een community

Blog: Open overheid is geen vrijblijvendheid maar essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Democratiepagina in kranten

Concept: De burger meer en beter betrekken bij de democratie begint met gedegen informatievoorziening.

Xtem (ik stem)

Concept: Functioneel ontwerp voor stemmen per thema via internet.