Oproep: Eerste Kamer stem voor. De baten van deze nieuwe wet zijn enorm!

De toppositie van Nederland in de internationale kenniseconomie vraagt om vernieuwing van de overheid. Opkomende economieën halen ons snel in als we vast houden aan oude ideeën, oude werkvormen en oude wetgeving.

Om onze toppositie in de kenniseconomie vast te houden is het uiterst belangrijk om te investeren in aanjagers voor innovatie zoals snel kennis delen, netwerking, nieuwe werkvormen zoals open innovatie en kruisbestuiving van ideeën en vakgebieden. Nieuwe wetgeving zoals de Wet Open Overheid kan hieraan een enorme bijdrage leveren.

De Wet Open Overheid doet voor de overheid wat internet deed voor de kenniseconomie: zorgen voor een enorme boost van snel kennis en ideeën delen, netwerking en het samenbrengen van mensen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten.
De Wet Open Overheid maakt van de overheid, spil in vele netwerken, een verbinder van kennis en netwerken. En een kruisbestuiver van vakgebieden. Beide zijn essentieel zijn voor snelle en duurzame groei van onze kenniseconomie.

De kenniseconomie is direct gerelateerd aan de digitale economie, welke jaarlijks groeit met 7-9%. De Wet Open Overheid kan eenzelfde grote impact hebben doordat vele nieuwe verbindingen, kansen en mogelijkheden ontstaan.

Kortom: de Wet Open Overheid zorgt dat Nederland zijn koppositie in de internationale kenniseconomie behoudt en versterkt.

De Wet Open Overheid is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Ivoren torens zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren nu een grove lobby om te voorkomen dat de wet door de Eerste Kamer komt.

Help mee de de Eerste Kamer te overtuigen van het belang van de Wet Open Overheid. Deel deze post via email en Twitter met leden van de Eerste Kamer.

Foto: Michal Jarmoluk