Social innovation design

Tools en concepten voor open organisatie, betere democratie en stimuleren kenniseconomie.

De open projectmap biedt een volledig overzicht van alle projectfasen en projectstappen van agendering tot einde project

Open projectmap

Tool: Projectoverzicht, voor iedereen, ongeacht vakgebied.

Overzicht van stappen voor gedegen co-creatie, open innovatie, burgerparticipatie en multistakeholderparticipatie

Open projectstapmap

Tool: 8 stappen voor gedegen participatie en inspraak.

Het open projecten protocol, deze A4, is een kwaliteitsrichtlijn voor open projecten. Bestuurders kunnen naar het open projecten protocol verwijzen in de opdracht voor projectuitvoering em projectmanagement

Open projecten protocol

Tool: Direct een open project starten. Verwijs in de opdracht naar deze korte kwaliteitsrichtlijn.

Openheid leidt tot: meer netwerking, meer kruisbestuiving, meer innovatie en vooroplopen in de kenniseconomie

De nieuwe overheid is een community

Blog: Open overheid is geen vrijblijvendheid maar essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Democratiepagina in kranten

Concept: De burger meer en beter betrekken bij de democratie begint met gedegen informatievoorziening.